Pro dotazy pište na
provoz@1bc.cz

Ochrana osobních údajů

Prohlášení

1. Úvod

Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů zákazníků společnosti 1. brněnská čokoládovna s.r.o., se sídlem Benešova 166, Modřice, 664 42, IČ: 061 53 020 (dále jen„1.BČ“).

 

1.BČ je správcem osobních údajů poskytnutých zákazníky v rámci rezervačního formuláře na internetových stránkách www.1bc.cz.

 

Prohlášení obsahuje informace o 1.BČ, rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování a o právech zákazníků, které jim v této souvislosti vznikají.  V případě, že budete mít dotazy, můžete využít kontaktů na konci tohoto prohlášení.

 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je zpracováno v rozsahu požadovaném právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a je účinné od 25.5.2018. Poslední úpravy byly provedeny dne 15.5.2018. Toto prohlášení se může průběžně měnit v čase a jeho aktuální verze je vždy zveřejněna na našich webových stránkách.

2. Zpracovávané údaje

Zpracovávány jsou pouze ty údaje, které byly zákazníkem vyplněny v rámci rezervačního formuláře. Z osobních údajů zákazníka se tak jedná o jeho jméno, příjmení, kontaktní telefon a emailovou adresu.

3. Účel zpracování

A) Rezervace místa v restauraci

Pokud jste provedli rezervaci místa v 1.BČ odesláním rezervačního formuláře, aniž byste projevili zájem o zasílání informací o plánovaných akcích 1.BČ, pak jediným účelem, ke kterému budou Vámi poskytnuté údaje sloužit, je řádné zajištění míst u stolu pro Vás a Vaše hosty. Uvedené kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa) budou sloužit k případnému doplnění informací za účelem zajištění rezervace.

Vámi poskytnuté údaje tak slouží k naplnění účelu, za kterým byly poskytnuty a nevyžadují tak z Vaší strany zvláštního souhlasu. I v tomto případě však budou tyto údaje zpracovávány plně v souladu s GDPR dle níže uvedených podmínek.

Vámi poskytnuté údaje jsou zpracovávány do okamžiku realizace rezervovaného termínu návštěvy 1.BČ. Následně budou Vaše osobní údaje vymazány.

B) Zájem o zasílání informací o 1.BČ

V případě, že jste při rezervací místa v 1.BČ projevili také zájem o zasílání informací o plánovaných akcích 1.BČ a jiných sdělení, pak budou Vámi poskytnuté údaje sloužit nejen k zajištění rezervace, ale budou současně sloužit k zasílání pravidelných obchodních sdělení ze strany 1.BČ, a to na uvedenou emailovou adresu, či telefonní kontakt, dle níže uvedených podmínek.

Zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem probíhá na základě Vámi poskytnutého souhlasu v rámci zaškrtávacího tlačítka v rezervačním formuláři. V případě, že byste v budoucnu přestal mít o zasílání informací zájem, stačí o tom informovat 1.BČ dle bodu 5 těchto podmínek.

Vámi poskytnuté údaje jsou zpracovávány do okamžiku, kdy požádáte o ukončení zasílání sdělení a výmaz z databáze. Následně budou Vaše osobní údaje vymazány.

4. Přístup k Vašim osobním údajům

Přístup k Vašim osobním údajům mají příslušní zaměstnanci 1.BČ pověření zajišťováním rezervací a zasíláním obchodních sdělení. Zaměstnanci 1.BČ jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanovené účely a pro plnění jejich pracovních povinností.

 

Za účelem zajištění výše uvedených účelů mohou být údaje předány dále dodavatelům služeb informačních technologií.V jiných případech budou Vaše osobní údaje předávány třetím stranám, pouze pokud to bude vyžadovat platný právní předpis.

 

1.BČ zaručuje zachování maximální možné míry důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Veškerá technická, fyzická a organizační opatření slouží na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování.

5. Práva zákazníka

  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům nebo přehled o nich
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo požadovat omezení zpracování týkající se Vašich osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo odvolání dříve poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů (na níže uvedených kontaktech 1.BČ)
  • právo vznést stížnost ohledně zpracovávání osobních údajů (na níže uvedených kontaktech 1.BČ, případně u dozorového orgánu ČR – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7, www.uoou.cz)

6. Kontakt

Máte-li dotazy ohledně způsobu, jak zpracováváme osobní údaje, přečtěte si prosím nejdříve toto prohlášení. V případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na: jana@1bc.cz.

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem tohoto prohlášení a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely, v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto prohlášení.

 

 

+420 731 988 777

V případě zpoždění nám prosím dejte vědět, vaši rezervaci
bohužel nemůžeme držet déle než 20 minut.

Vaříme z lokálních surovin. Malé farmy jsou naším druhým domovem.

Vyrábíme vlastní čokoládu. Nahlédněte pod pokličku.

Máme plnou hlavu nápadů. Na talíři i mimo něj.

Pečujeme o vás s láskou a nadšením.